Αγιογραφία
Αρχική Αγιογραφία Κόσμημα

 


 
    Βυζαντινή Αγιογραφία
 

Στιγμιότυπο από το εργαστήριο
 
α) Παναγία η βρεφοκρατούσα

  

 
β) Ο Παντοκράτωρ
 
 
γ) Οι δύο προηγούμενες εικόνες τοποθετημένες στο τέμπλο του Ι. Ν. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Αγερανού Γυθείου    
 
 

δ) Ο Άγιος Νεκτάριος ο Αιγίνης                  

 

ε) Η Αγία Αικατερίνη                                       στ) Ο καλός Ποιμήν

 

 

ζ) Ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος

  

Η πρώτη εικόνα είναι τοποθετημένη στο τέμπλο του Ι. Ν. Αγίου Ιωάννου Αγερανού Γυθείου  

 

 

η) Ο Προφήτης Ηλίας                           θ) Οι Άγ.Τερέντιος & Νεονίλλη                     ι) Ο Άγιος Εφρραίμ

                                                                         με τα 7 τέκνα τους

     

 

 

ια) Ο Άγιος Στυλιανός                                 ιβ) Ο Άγιος Ανδρέας                                         ιγ) Ο Άγιος Φώτιος

     

 

 

ιδ) Η Αγία Παρασκευή

  

     

Λιπτομέρειες από την εικόνα της Αγίας Παρασκευής  

 

 

ιε) "Η Ανάστασις" από το Δωδεκάορτο της Ι.Μ. Σταυρονικήτα Αγίου Όρους                          

 

Βρίσκεται στον Ι. Ν. Αγίας Φιλοθέης στην Εκάλη.

*********************